U bent hier: Bibliotheek › Lezen

MogelijkhedenBibliotheek

Wetgeving › Medisch geschiktheidscertificaat met het oog op het bewerken van voedingsmiddelen


 
WETTELIJKE VERPLICHTING VOOR ALLE ZELFSTANDIGEN TEWERKGESTELD IN DE VOEDINGSHANDEL.
 
Wij vestigen uw aandacht op het Koninklijk Besluit van 17 maart 1971 dat voorschrijft dat iedereen die voedingsmiddelen beroepshalve bewerkt en verhandelt moet beschikken over een medisch geschiktheidscertificaat .
Indien u op dit ogenblik niet beschikt over dergelijk attest moet u dit zo vlug mogelijk bij een controlebezoek aan uw huisarts  laten invullen.
Een formulier voor iedere zelfstandige is noodzakelijk.
Daarom vindt u hiernaast 2 attesten ter invulling , met name 1 voor uzelf en 1 voor uw
echtgeno(o)t(e) .
Indien nodig , wanneer in uw handelszaak  meerdere zelfstandige helpers werkzaam zijn, kan u uiteraard steeds kopie nemen van dit certificaat .
Dit medisch geschiktheidscertificaat moet jaarlijks voor de vervaldag hernieuwd worden.

EEN GOEDE RAAD .     STEL U ZO VLUG MOGELIJK IN ORDE .

Voor het personeel is een “formulier voor de gezondheidsbeoordeling “ volgens Koninklijk Besluit van 28 mei 2003 en afgeleverd door een preventieadviseur-arbeidsgeneesheer vereist.
 

 


MEDISCH GESCHIKTHEIDSCERTIFICAAT MET HET OOG OP HET BEWERKEN VAN VOEDINGSMIDDELEN
Toepassing van het Koninklijk Besluit van 17 maart 1971


Ik, ondergetekende ………………………………………………………………………..

Dokter in de geneeskunde ,verklaar

naam en voornaam…………………………………………………………………………

geboortedatum  …………………………………………………………………………….

op datum van ………………………………………………………………………………

te hebben onderzocht en bevestig dat deze persoon geschikt is voor het bewerken van voedingsmiddelen en de verhandeling ervan voor handelsdoeleinden.

Ter bevestiging waarvan dit certificaat werd afgeleverd .

 


Stempel van de geneesheer   Handtekening van de geneesheer

 


Dit medisch geschiktheidscertificaat is geldig voor 1 jaar vanaf de datum van het medisch onderzoek en moet  hernieuwd worden voor de vervaldag. Landsbond Beenhouwers  

Landsbond der beenhouwers
Kortenberg 116
1000 Brussel
02/7352470
info@landsbond-beenhouwers.be

Zoeken

NieuwsbriefPoll
Voelt u dat de klanten minder uitgeven door de financiële crisis?

Ja
90
Stemmen: 9 (90 %)

Neen
10
Stemmen: 1 (10 %)

geen mening
0
Stemmen: 0 (0 %)

Aantal stemmen: 10